Veileder GTIN for byggenæringen

I samarbeid med de toneangivende aktørene Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF har GS1 Norway laget en veileder for GTIN (strekkode/QR-kode/RFID) i byggenæringen. Kravet er at produkter som inngår i et byggeprosjekt i Statsbygg skal identifiseres med GTIN-standarden. Visjonen er bedre dokumentasjon, kontroll og sporbarhet.

I starten inngår tre produktkategorier; dører/vinduer, ferdig betong/betongelementer og standard hyllevarer, men ambisjonen er at veilederen skal utvides med flere produktgrupper, dersom behov. Vi vil gjerne høre fra deg om du ser muligheter for andre produktkategorier.

Veilederen skal sikre at produsentene vet hvordan de skal anskaffe GTIN, og ikke minst hvordan de skal kunne bruke GTIN videre i hele prosessen frem til FDV-dokumentasjonen blir overlevert Byggherre.
Bakgrunnen for samarbeidet er at aktørene ser nytten av å bruke globale GS1-standarder for å sikre bedre dokumentasjon og kontroll på både vareflyten og på hvilke produkter som er bestilt, levert og montert i et byggeprosjekt. Med den nye GTIN-veilederen vil byggenæringen ta viktige skritt mot en bærekraftig digitalisering.

Målgruppen for veilederen er alle aktører i byggeprosjektene, enten det er en produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter.

Veilederen (norsk og engelsk) kan lastes ned her:

Veileder GTIN for byggenæringen versjon 1.0

GTIN Guideline for the Construction Industry v. 1.0

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Knut Mathisen
  Senior Industry Development Manager
  km@gs1.no
  Mobil: 951 96 044

 

Del eller print